Các bài viết thuộc chuyên mục Active Users
Học viện nhà bán hàng
  • [Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

    [Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

    Chuỗi bài trong Serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng việt) Active Users - Người dùng đang hoạt động được hiểu là người dùng có tương tác trên website của bạn trong 1 khoảng thời gian tùy theo khung thời gian bạn lựa chọn