Các bài viết thuộc chuyên mục Average session duration
Học viện nhà bán hàng
  • Thời Lượng Phiên Trung Bình – Average Session Duration

    Thời Lượng Phiên Trung Bình – Average Session Duration

    Average Session Duration – Thời lượng phiên trung bình là gì? Average Session Duration – Thời lượng phiên trung bình là thời gian truy cập trung bình của người dùng trong một phiên. Một phiên truy cập được bắt đầu vào mỗi lần truy cập mới của người

  • 4 số liệu Google Analytics đang đánh lừa các nhà tiếp thị bán lẻ

    4 số liệu Google Analytics đang đánh lừa các nhà tiếp thị bán lẻ

    Đối với các nhà bán lẻ, KPI phổ biến bao gồm Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate), Giá trị trung bình trên một đơn hàng (Average Order Value) và Giá trị vòng đời của khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV). Các chỉ số KPI chỉ chiếm một tỷ lệ phần tr