Các bài viết thuộc chuyên mục Data
Học viện nhà bán hàng
  • [YN] Async tracking code

    [YN] Async tracking code

    Tiếp tục trong serial giải thích thuật ngữ trong Google Analytics trong khuôn khổ cuốn Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng Việt) , hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn có thể hiểu về thuật ngữ  Async tracking code - mã theo dõi bất