Các bài viết thuộc chuyên mục Google Analytics Filter
Học viện nhà bán hàng
  • Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình

    Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình

    Tỉ lệ thoát trang trung bình là một tham số có thể lấy làm cơ sở đánh giá về chất lượng website. Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ tập trung giải thích về thuật ngữ:  Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình của một website

  • Referrals Spam Filter - Loại bỏ liên kết spam

    Referrals Spam Filter - Loại bỏ liên kết spam

    Referrals Spam hay còn gọi là việc spam từ các nguồn giới thiệu là một tình trạng phổ biết trên tất cả các website. Các hành động spam của chúng khá khó phát hiện bởi không có một thông báo nào về các trang giới thiệu đến nhà quản trị web. Nếu không