Các bài viết thuộc chuyên mục Google Tag Manager
Học viện nhà bán hàng
  • Conversion Linker trong Tag Manager là gì?

    Conversion Linker trong Tag Manager là gì?

    Năm 2017, Apple có ra thông báo ra mắt của " Intelligent Tracking Prevention " về việc giới hạn việc theo dõi cookie người dùng trên trình duyệt Safari của hãng. Đã có khá nhiều bài viết nói về vấn đề này: Bài viết trên Marketing Land Bài viết

  • Scroll Tracking – Tracking cuộn chuột bằng GTM

    Scroll Tracking – Tracking cuộn chuột bằng GTM

    Có thể bạn đã biết về remarketing (aka retargeting – tiếp thị lại), vậy thì bạn sẽ quan tâm đến một vấn đề là làm sao để chọn đúng tập khách hàng thật sự quan tâm đến sản phấm/ dịch vụ của bạn để thực hiện việc tiếp thị lại? Tình huống Để bạn dễ hìn