Các bài viết thuộc chuyên mục Khái niệm căn bản
Học viện nhà bán hàng
 • [Xl] GA Premium - Google Analytics 360

  [Xl] GA Premium - Google Analytics 360

  Serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : Thuật ngữ Google Analytics Premium hay Google Analytics 360

 • [Cy] Change History Report in Google Analytics

  [Cy] Change History Report in Google Analytics

  Chuỗi bài trong serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : [Cy] Change History Report in Google Analytics

 • [GE] Geography report - Báo cáo vùng địa lý trong Google Analytics

  [GE] Geography report - Báo cáo vùng địa lý trong Google Analytics

  Chuỗi bài trong serial: Bảng tuần hoàn trong Google Analytics . Trong bài viết này mình sẽ viết về Geography report trong Google Analytics

 • [YN] Async tracking code

  [YN] Async tracking code

  Tiếp tục trong serial giải thích thuật ngữ trong Google Analytics trong khuôn khổ cuốn Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng Việt) , hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn có thể hiểu về thuật ngữ  Async tracking code - mã theo dõi bất

 • [Dg] Demographics - Nhân khẩu học

  [Dg] Demographics - Nhân khẩu học

  Bài viết này sẽ tập trung nói về thuật ngữ Demographics - Nhân khẩu học trong Google Analytics,  trong khuôn khổ cuốn Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng Việt)

 • [Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

  [Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

  Chuỗi bài trong Serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng việt) Active Users - Người dùng đang hoạt động được hiểu là người dùng có tương tác trên website của bạn trong 1 khoảng thời gian tùy theo khung thời gian bạn lựa chọn

 • [Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

  [Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

  Chuỗi bài trong serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

 • Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình

  Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình

  Tỉ lệ thoát trang trung bình là một tham số có thể lấy làm cơ sở đánh giá về chất lượng website. Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ tập trung giải thích về thuật ngữ:  Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình của một website

 • Thời Lượng Phiên Trung Bình – Average Session Duration

  Thời Lượng Phiên Trung Bình – Average Session Duration

  Average Session Duration – Thời lượng phiên trung bình là gì? Average Session Duration – Thời lượng phiên trung bình là thời gian truy cập trung bình của người dùng trong một phiên. Một phiên truy cập được bắt đầu vào mỗi lần truy cập mới của người

 • New visitor / Return visitor - Hiểu sao cho đúng?

  New visitor / Return visitor - Hiểu sao cho đúng?

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: New Visitor và Return Visitor trong Analytics. Một khái niệm rất căn bản dành cho những bạn mới bắt đầu nghiên cứu về Analytics