Các bài viết thuộc chuyên mục OneSignal
Học viện nhà bán hàng
  • Tạo thông báo đẩy (Push Notifications) với OneSignal

    Tạo thông báo đẩy (Push Notifications) với OneSignal

    Hướng dẫn cách cài đặt OneSignal Push tăng traffic website bằng thông báo đẩy trên trình duyệt (Push Notifications). Việc sử dụng thông báo đẩy có lợi và tối ưu hơn là các hình thức gửi thông tin khác như Email hay tin nhắn, bởi vì nó đập ngay vào mắ