Các bài viết thuộc chuyên mục Scroll tracking
Học viện nhà bán hàng
  • Scroll Tracking – Tracking cuộn chuột bằng GTM

    Scroll Tracking – Tracking cuộn chuột bằng GTM

    Có thể bạn đã biết về remarketing (aka retargeting – tiếp thị lại), vậy thì bạn sẽ quan tâm đến một vấn đề là làm sao để chọn đúng tập khách hàng thật sự quan tâm đến sản phấm/ dịch vụ của bạn để thực hiện việc tiếp thị lại? Tình huống Để bạn dễ hìn