Referrals Spam Filter - Loại bỏ liên kết spam


Referrals Spam hay còn gọi là việc spam từ các nguồn giới thiệu là một tình trạng phổ biết trên tất cả các website. Các hành động spam của chúng khá khó phát hiện bởi không có một thông báo nào về các trang giới thiệu đến nhà quản trị web. Nếu không kiểm tra kỹ từng trang giới thiệu (Referral Sites) một cách thường xuyên, chúng ta sẽ khó lòng nhận ra mình đã bị spam.

Phương pháp phòng chống spam

Cho đến nay, chỉ có duy nhất một cách có thể ngăn chặn việc spam từ các Ghost Spam trên, đó là thiết lập một bộ lọc (filter) trong Google Analytics. Sau vài ngày cho đến 1 tháng, chúng sẽ lần lượt biến mất khỏi các báo cáo của Google Analytics về website.

Tạo các bộ lọc này theo các bước sau:

• Bước 1: Đăng nhập Google Analytics, nhấp vào mục Admin (Quản trị)
• Bước 2: Chọn đúng tài khoản cần cài, nhấp vào mục All filter (Tất cả bộ lọc)
• Bước 3: Chọn +New filter (+Bộ lọc mới)
• Bước 4: Chọn một tên cho bộ lọc và điền vào ô Tên bộ lọc
• Bước 5: Trong mục Loại bộ lọc, chọn Tùy chỉnh.
Trong mục Trường bộ lọc, chọn Nguồn chiến dịch. Trong mục Dạng bộ lọc, điền tên của trang web spam

Đăng nhận xét

-->