[Dg] Demographics - Nhân khẩu học

Bài viết này sẽ tập trung nói về thuật ngữ Demographics - Nhân khẩu học trong Google Analytics,  trong khuôn khổ cuốn Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng Việt)


Demographics - Nhân khẩu học cung cấp thông tin về độ tuổi và giới tính của người dùng truy cập vào website (được báo cáo trong Google Analytics - mục Đối tượng - Nhân khẩu học)

Lưu ý: để xem được báo cáo về nhân khẩu học, bạn cần kích hoạt báo cáo về nhân khẩu học và sở thích trong Google Analytics thì mới xem được (phần này mặc định không kích hoạt trong GA nhé)

Hướng dẫn kích hoạt báo cáo về nhân khẩu học và sở thích

Nội dung bài viết đang được update

Đăng nhận xét

-->