[Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

Chuỗi bài trong serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics: Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

Phiên (session) là gì?

Trong Google Analytics, hiểu đơn giản rằng phiên (session) là một nhóm các tương tác của người dùng (như số lần xem trang, thực hiện mua hàng v.v.) với trang web của bạn trong một khoản thời gian nhất định (tất nhiên các sự kiện này đều được chuyển dữ liệu đó đến máy chủ của Google Analytics).
Một người dùng có thể tạo một hoặc nhiều phiên. Tất cả các phiên trong Google Analytics đều có thời gian hết hạn. Nó không thể kéo dài hơn 4 giờ.

Khi nào thì Phiên Google Analytics hết hạn?

Theo mặc định,
Một phiên Google Analytics sẽ hết hạn nếu không có một hit (tương tác) mới nào được gửi đến máy chủ Google Analytics trong vòng 30 phút kể từ thời điểm hit cuối cùng được ghi nhận bởi máy chủ GA.

Phiên tự động hết hạn vào lúc nửa đêm (11:59:59 pm).
Ví dụ rất đơn giản và dễ hiểu là: nếu người dùng duyệt website của bạn từ 11:45 pm, phiên của người dùng đó tự động chấm dứt vào lúc 11:59:59 pm ngay cả khi người dùng đó tiếp tục tương tác với website của bạn. Và từ lúc 12 am sẽ bắt đầu một phiên GA mới cho người dùng. (cùng 1 người dùng có nhiều phiên & phiên ở 2 ngày khác nhau)

- Phiên cũng có thể hết hạn nếu người dùng quay lại trang web của bạn thông qua nguồn của một chiến dịch khác.

Nguồn chiến dịch có thể là từ: công cụ tìm kiếm, websites khác, URL với tùy chỉnh parameters v.v.

Trên thực tế thì nó cũng thật sự không quan trọng, miễn là người dùng quay lại trong vòng 30 phút hoặc sau 30 phút, mỗi khi nguồn chiến dịch được thay đổi, phiên hiện tại sẽ hết hạn và bắt đầu một phiên GA mới.

Ví dụ 1: Nếu người dùng truy cập vào website của bạn thông qua tìm kiếm tự nhiên trước, và sau đó (sau 15 phút) quay lại trang web của bạn thông qua quảng cáo tìm kiếm có trả tiền thì lượt truy cập sẽ kết thúc phiên hiện tại và kích hoạt phiên mới, vì nguồn chiến dịch đã thay đổi.

Ví dụ 2: Nếu người dùng truy cập vào website của bạn thông qua tìm kiếm tự nhiên trước, và sau đó (sau 15 phút) quay lại trang web của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo tìm kiếm có trả tiền và tính năng Google Adwords autotagging được bật thì lượt truy cập sẽ kết thúc phiên hiện tại và kích hoạt phiên GA mới khi nguồn chiến dịch đã thay đổi.

Ở đây nguồn chiến dịch thay đổi vì giá trị GCLID đã thay đổi.

Trong trường hợp Google Adwords autotagging (tự động gắn thẻ), mỗi click chuột vào quảng cáo đều có giá trị GCLID riêng. Do đó nhiều click chuột vào quảng cáo có thể tạo ra nhiều phiên khác nhau.

Ví dụ 3: Nếu người dùng truy cập vào trang web của bạn thông qua quảng cáo tìm kiếm có trả tiền trong lần đầu tiên, và sau đó (sau 15 phút) quay trở lại website của bạn bằng cách nhấp lại vào cùng một quảng cáo tìm kiếm có trả tiền và bạn đang sử dụng gắn thẻ thủ công thay vì sử dụng Google Adwords autotagging thì lượt truy cập quay lại này sẽ không kết thúc phiên hiện tại và không kích hoạt phiên mới vì nguồn chiến dịch không thay đổi.

Ở đây nguồn chiến dịch không thay đổi, vì các parameters theo dõi chiến dịch không thay đổi với mỗi lần nhấp chuột lên quảng cáo.

Vì vậy nếu bạn tư gắn thẻ các chiến dịch Adwords của mình thì nhiều nhấp chuột lên quảng cáo bởi một người dùng trong khoản thời gian nhất định thì sẽ không tạo ra nhiều phiên.

Ví dụ 4: Nếu ngươi dùng truy cập vào website của bạn thông qua tìm kiếm tự nhiên trong lần truy cập đầu tiên, và sau đó (sau 15 phút) quay lại website của bạn bằng truy cập trực tiếp thì phiên GA hiện tại sẽ không kết thúc và không kích hoạt phiên mới. Vì luợt truy cập trực tiếp không ghi đè lên nguồn chiến dịch.

Ví dụ 5: Nếu người dùng truy cập vào website của bạn thông qua tìm kiếm tự nhiên trong lần truy cập đầu tiên, và sau đó quay lại website của bạn bằng truy cập trực tiếp, sau 30 phút thì lượt truy cập trở lại sẽ kết thúc phiên hiện tại và sẽ kích hoạt một phiên mới. Bởi vì theo phiên mặc định sẽ hết hạn sau 30 phút không hoạt động của người dùng.

Ví dụ 6: Phiên sẽ không hết hạn nếu người dùng điều hướng đến một trang web khác nhưng quay lại trang web của bạn trong vòng 30 phút.

Vậy phiên Google Analytics kéo dài hơn 30 phút thì thế nào?

Mỗi lần một hit mới được gửi trong một phiên, Google Analytics sẽ đặt lại thời gian hết hạn của phiên bằng cách thêm 30 phút nữa kể từ lần truy cập cuối cùng được gửi đi. Theo cách này một phiên có thể kéo dài hơn 30 phút.

Theo mặc đinh, một phiên sẽ kết thúc sau 30 phút nếu không có hoạt động của người dùng - như đã nói ở trên. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bằng cách thay đổi cài đặt thời gian phiên làm việc trong chế độ xem trong Google Analytics. Tuy nhiên, thời gian chờ phiên sẽ không được nhỏ hơn 1 phút hoặc lớn hơn 4 giờ. (max option trong Analytics rồi).

Làm sao để quyết định thời lượng phiên Google Analytics cho trang web của bạn?

Khoản thời gian của phiên mà bạn quyết định chọn, phụ thuộc vào thời gian trung bình người dùng ở trên website của bạn.

Nếu vì một lý do nào đó, người dùng dành nhiều thời gian ở trên website của bạn (trung bình tới 3 giờ) để tương tác với nội dung của trang web hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ như (điền vào biểu mẫu, đơn, chơi game v.v.) thì bạn nên đặt thời gian phiên phù hợp với khoản thời gian đó.

Bạn có thể sử dụng thời gian trung bình người dùng ở trên website để quyết định thời lượng phiên GA. Ví dụ nếu thời gian trung bình là 3 phút, thì bạn có thể đặt thời gian chờ phiên là 3 phút thay vì 30 phút như mặc định.

Làm thế nào để buộc một phiên Google Analytics bắt đầu và kết thúc?

Có thể có những tình huống mà muốn bắc buộc phiên GA bắt đầu và kết thúc tùy thuộc vào hoạt động của người dùng.

Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng sessionControl configuration parameter trong khi gửi một hit.

sessionControl configuration parameter được sử dụng để kiểm soát thời lượng của một phiên. Nó có thể có 2 giá trị: bắt đầu và kết thúc.
Giá trị “bắt đầu” buộc một phiên mới bắt đầu với một hit cụ thể.
Giá trị “kết thúc” buộc một phiên hiện tại kết thúc với một hit cụ thể.

Ví dụ như sau:
ga(‘send’, ‘pageview’, {‘sessionControl’: ‘start’}); // start a new GA session
ga(‘send’, ‘pageview’, {‘sessionControl’: ‘end’}); // end current GA session

Đo lường chất lượng của Phiên trong Google Analytics

Bạn có thể đo lường chất lượng của phiên trong Google Analytics thông qua báo cáo ‘Session Quality report’.

Bạn cũng nên đọc thêm bài viết về thời lượng phiên trung bình để có cái nhìn rõ hơn nhé!

1 Nhận xét

-->