Chính sách bảo mật

Học viện Analytics đang sử dụng dịch vụ blog do Google cung cấp để phát hành, chia sẻ kiến thức đến các bạn đọc. Do vậy, Học viện Analytics sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của các bạn, ngoại trừ các thông tin được thu thập từ:

Google Analytics: Dịch vụ theo dõi, thống kê truy cập do Google cung cấp. Bạn có thể tham khảo thông tin về chính sách từ chính Google: https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=en
OneSignal: Dịch vụ gửi thông báo trên trình  duyệt cho các khách hàng đăng ký nhận thông báo bài viết mới trên website Học viện Analytics thông qua trình  duyệt web . Bạn có thể  tham  khảo chính sách của  OneSignal tại: https://onesignal.com/privacy_policy
-->