[Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

Chuỗi bài trong Serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng việt) Active Users - Người dùng đang hoạt động được hiểu là người dùng có tương tác trên website của bạn trong 1 khoảng thời gian tùy theo khung thời gian bạn lựa chọnĐể dễ hiểu hơn mình sẽ ví dụ minh họa như thế này nhé:

Khoảng thời gian bạn chọn là ngày 1 đến ngày 28 thì:

  • Người dùng hoạt động trong 1 ngày: số lượng người dùng duy nhất đã bắt đầu phiên (session) trên trang web hoặc ứng dụng của bạn vào ngày 28 tháng 1 (ngày cuối cùng của phạm vi ngày).
  • Người dùng hoạt động trong 7 ngày: số lượng người dùng duy nhất đã bắt đầu phiên trên trang web hoặc ứng dụng của bạn từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 1 (7 ngày cuối cùng của phạm vi ngày). 
  • Người dùng hoạt động trong 14 ngày: số lượng người dùng duy nhất đã bắt đầu phiên trên trang web hoặc ứng dụng của bạn từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 1 (14 ngày cuối cùng của phạm vi ngày). 
  • Người dùng hoạt động trong 28 ngày: số lượng người dùng duy nhất đã bắt đầu phiên trên trang web hoặc ứng dụng của bạn từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 1 (toàn bộ 28 ngày của phạm vi ngày).


Thông thường bạn có thể thấy thông số này trong phần Đối tượng - Người dùng đang hoạt động (báo cáo trong Google Analytics).

Đăng nhận xét

-->