Hướng dẫn thêm Analytics mà không ảnh hưởng tốc độ tải trangHướng dẫn các bạn cách thêm Analytics cho web của bạn mà không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang. Cách làm này nó chỉ chạy khi bạn scroll chuột nó mới load js của Analytics.
Bạn nào vẫn đang dùng cách thông thường là vô trang Analytics đăng ký rồi lấy code dán vô thì nó làm cho tốc độ tải trang bị chậm, các bạn có thể kiểm tra thấy cảnh báo tại trang PageSpeed Insights hoặc ở trên trình duyệt Google Chrome các bạn nhấn F12 - Vô mục cuối cùng - Audits - Nhấn Run audits các lỗi cảnh báo sẽ xuất hiện ở 2 trang này.

Cách giải quyết để thêm Analytics cho web mà không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang là các bạn xóa hết các mã Analytics cũ trên trang web của bạn và thay bằng mã code sau dán trước thẻ đóng </body>

<script>
    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0
        function loadanalytics() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-000000000'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
                window.dataLayer = window.dataLayer || [];
                function gtag() {
                    dataLayer.push(arguments);
                }
                gtag('js', new Date());
                gtag('config', 'UA-00000000');
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadanalytics()
        })
    })
</script>

Lưu ý: đoạn UA-000000000 thay bằng mã ID Analytics của bạn.
Đối với Analytics v3 là UA-000000000
Đối với Analytics v4 (mới phát hành - tiêu chuẩn mới) thì là đầu mã G-

Hi vọng tút này sẽ hữu ích với các bạn đang muốn xanh Google PageSpeed Insights ^^!

3 Nhận xét

-->